Python – Pass

Python – Pass คีย์เวิร์ด pass นั้นคือคำสั่งหนึ่งที่ระบุว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ ในบรรทัดนั้น มักจะใช้ในกรณีที่มีการวางโครงสร้างโปรแกรมเอาไว้ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในการระบุคำสั่ง การใช้คีย์เวิร์ด pass นี้ จะต่างกับการใช้คอมเมนท์ตรงที่ หากเป็นการเขียนคอมเมนท์(comment) ตัวแปลภาษาจะไม่ทำการแปลผลโค้ดในส่วนดังกล่าวให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและใช้ดำเนินการ แต่สำหรับการใช้คีย์เวิร์ด pass นั้น ตัวแปลภาษาจะประมวลผลโค้ดส่วนดังกล่าวเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ซึ่งตัวคำสั่ง pass เองนั้นทำการระบุว่า ยังไม่ต้องการให้มีการกระทำการใดๆ ตรงบรรทัดนี้ โครงสร้างของ pass # เรียกใช้คีย์เวิร์ด pass pass การใช้งานคีย์เวิร์ด pass สำหรับคลาส สามารถใช้คีย์เวิร์ด pass สำหรับคลาสในส่วนของบล๊อกคำสั่งของคลาส โดยใช้คีย์เวิร์ด pass เพื่อเป็นการบอกว่ายังไม่มีการกำหนดตัวแปร หรือฟังก์ชันใดๆ สำหรับคลาสดังกล่าว ตัวอย่างการใช้งาน class room(): # กำหนดคลาสสำหรับเก็บข้อมูลห้องเรียน แต่ยังไม่มีการระบุรายละเอียดของคำสั่งสามารถเรียกใช้จากคลาสนี้ได้ pass # สร้างออบเจคของคลาส เพื่อจะสามารถเข้าถึงการใช้งานของตัวแปรและฟังก์ชัน r = room() การใช้งานคีย์เวิร์ด Read more about Python – Pass[…]