Python – Directory and Files Management

Python – Directory and Files Management สำหรับโปรเจคขนาดใหญ่ที่มีการแยกไฟล์ไว้เป็นกลุ่มตามการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกัน อาจจะจัดการนำไฟล์เหล่านั้นมาจัดลงในโฟลเดอร์ย่อยๆ เพื่อจะง่ายต่อการเรียกใช้งาน, ค้นหาและทำการแก้ไข เมื่อมีการแยกส่วนกันสำหรับไฟล์จำนวนมาก เมื่อจำเป็นต้องเรียกใช้งานเพื่อแก้ไข, เพิ่มข้อมูล หรือลบ ไฟล์เหล่านั้น เราก็จำเป็นที่จะต้องสามารถระบุตำแหน่งของแต่ละไฟล์และแต่โฟลเดอร์เหล่านั้น เพื่อจะสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง สำหรับ python นั้นสามารถเรียกใช้งานไลบรารี่ เช่น ไลบรารี่ os ในการเข้าถึงและทำการแก้ไขกับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของไฟล์และโฟลเดอร์เหล่านั้น พร้อมกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ต่างๆภายในระบบปฏิบัติการนั้นอีกด้วย สำหรับในบทความนี้เราจะใช้ตัวอย่าง จากโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายในโฟลเดอร์หนึ่งที่ถูกเก็บไว้ตรงตำแหน่ง “/home/<user>/works/python_tutorial/directory_and_files_management/”( โดย <user>: อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามชื่อผู้ใช้งานที่ใช้ login เข้าใช้ระบบปฏิบัติการ ณ เวลานั้น) สำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวนั้นทำการเก็บไฟล์สำหรับข้อมูลเวปไซต์เวปหนึ่ง โดยจะมี ไฟล์ “index.html” สำหรับหน้าหลักของเวปไซต์ โฟลเดอร์ “css” สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ stylesheet โฟลเดอร์ “javascript” สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆในภาษา javascript โฟลเดอร์ “images” สำหรับเก็บรูปภาพที่จะต้องทำการใช้งานภายในเวปไซต์ดังกล่าว โดยจะมีโครงสร้างของไฟล์และโฟลเดอร์ดังแผนภาพด้านล่างนี้นี้ สำหรับฟังก์ชันที่เรียกใช้งานในตัวอย่างสำหรับบทนี้นั้น ได้ทำการคำสั่งจาก Read more about Python – Directory and Files Management[…]