OSX – AirPlay Display

หลังจากได้มีงานได้มีการเปิดตัว OSX Mavericks และเปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดกันได้แล้ว ที่สำคัญของครั้งนี้คือคือเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อตัดสินใจจะอัพเดน สิ่งแรกสุดที่จำเป็นต้องทำ คือการแบคอัพข้อมูลเก่า (ป้องกันไว้ดีกว่าแก้) เพื่อเตรียมพร้อมจะอัพเดท Application > Time machine จากนั้นจึงทำการดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับตัวนี้ ไฟล์จะมีขนาดประมาณ 5 GB ได้ ระยะเวลาในการโหลดก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของแต่ละคนนะ หลังจากทำการดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อย จากนั้นจึงทำการ install อัพเดทซึ่งใช้เวลาไปประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็ได้ใช้งาน หน้าตาโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมมาก แต่ก็มีฟีเจอร์ใหม่ให้ได้ลองกันบ้าง มีฟีเจอร์นึงที่ชอบเป็นการส่วนตัว รอมาตั้งแต่เห็นในงาน wwwdc แล้ว มันคือ AirPlay Display ซึ่งมันทำให้สามารถ extend desktop ไปบนหน้าจอ AirPlay ได้ด้วย จากเดิมที่ทำได้แค่ Mirror เท่านั้น จากเมนู AirPlay ด้านบน จะมีรายชื่อของอุปกรณ์ที่รองรับทั้งหมด สามารถเลือก connect ได้เลย หลังจาก connect Read more about OSX – AirPlay Display[…]

iOS Tutorial #7 – Objective C: Protocol and Delegate

บทที่ 7 ของ “iOS Tutorial” พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ในบทนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Object ในภาษา Objective C กันต่อ โดยเนื้อหาภายในบทเราจะทำการแนะนำให้รู้จักในเรื่องของ Protocol และ Delegate ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

iOS Tutorial #6 – UIKit Part 2: Basic Component

บทที่ 6 ของ “iOS Tutorial” พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ในบทนี้เราจะมาพูดถึงคลาสต่างๆของ UIKit กันต่อ โดยเรา จะเอาคลาสที่เราจะได้ใช้งานบ่อยๆมาอธิบาย ซึ่งได้แก่ คลาส UILabel, UIControl, UITextField, UITextView และ UIButton ซึ่งคลาสเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน สําหรับใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน เราจะรีบทำบทต่อไปให้เสร็จและเอาขึ้นให้มาอ่านกันใหม่ได้ในเร็วๆนี่  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

iOS Tutorial #5 – Objective C: About Class

หลังจากหายไปนานพอสมควร บทที่ 5 ของ “iOS Tutorial” ก็พร้อมให้โหลดไปอ่านกันได้แล้ว ในบทนี้เราจะเปลี่ยนกลับมาพูดเกี่ยวกับภาษา Objective C กันบ้าง โดยสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในบทนี้ก็จะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับ class, โครงสร้างของ class, วิธีการสร้าง class, property, category ผู้สนใจสามารถโหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

iOS Tutorial #4 – UIKit Part 1, View Component

บทที่ 4 ของ “iOS Tutorial” ในบทนี้เราจะเปลี่ยนมาพูดถึงเกี่ยวกับ iOS กันบ้าง เราจะ กล่าวถึงเกี่ยวกับ UIKit ซึ่งจะเป็น framework หลักของ iOS ที่ร่วมคลาสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลและ ติดต่อกับผู้ใช้งานทางส่วนแสดงผลของโปรแกรม โดยใน ส่วนนี้เราจะพูดกันถึง UIView, UIViewController และ UIWindow กัน ซึ่ง 3 คลาสนี้จะคลาสหลักๆที่ประกอบขึ้น เป็นหน้าต่างของโปรแกรมทุกโปรแกรม ผู้สนใจสามารถโหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

iOS Tutorial #3 – Objective C: The Basic

บทที่ 3 ของ “iOS Tutorial” ในบทนี้เราจะมาพูดถึงภาษา Objective C กัน ซึ่งภาษานี้จะ เป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมสําหรับ iOS โดยเราจะพูดถึงพื้นฐานต่างๆของตัวภาษาที่จําเป็นสําหรับ ใช้ในการเขียนโปรแกรมบน iOS แต่จะขอไม่พูดถึงส่วนของ ภาษา C ซึ่งพื้นฐานของภาษา Objective C ผู้สนใจสามารถโหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

iOS Tutorial #2 – Hello world

บทที่ 2 ของ “iOS Tutorial” ในบทนี้ เราจะมาทดลองเขียนโปรแกรมอย่างง่ายบน iOS กันก่อน ซึ่งโดยปกติโปรแกรมแรกที่เราจะทดสอบเขียนนั้นก็ คือ โปรแกรม “Hello World” นั่นเอง โดยในตัวอย่างที่จะเห็น ต่อจากนี้ไปทั้งหมด (ร่วมถึงตัวอย่างในบทอื่นๆ อีกด้วย) จะ ไม่ใช้ Interface Builder มาช่วย เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนใน การสร้าง Interface แต่ละอย่างขึ้นมา และเข้าใจถึง คุณสมบัติแต่ละอย่างของ Interface นั้นๆ ร่วมไปถึงการ เชื่อมโยง Interface แต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงเข้า กับโปรแกรม ซึ่งหากเข้าใจในส่วนนี้แล้ว ก็จะสามารถใช้ งาน Interface Builder ได้ง่ายขึ้น และจะใช้ template สําหรับสร้าง project เป็นแบบ Empty Application เพื่อจะ ได้ทําการสร้างโปรแกรมขึ้นเองทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจขั้น ตอนในการทํางานของตัวโค๊ดในส่วนต่างๆ Read more about iOS Tutorial #2 – Hello world[…]

iOS Tutorial #1: Before we begin

บทนี้เป็นบทแรกในซีรีย์ชุดนี้ ในบทนี้เราจะมาเตรียมตัวสำหรับการเริ่มหัดเขียนโปรแกรมสำหรับ iOS กัน โดยจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้งานต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ผู้สนใจสามารถโหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่