เกมส์จับคู่คำศัพท์ อักษรญี่ปุ่นกับรูปภาพ

แบบฝึกหัดสำหรับฝึกท่องจำคำศัพท์ โดยสร้างออกมาในรูปแบบเกมส์จับคู่คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นกับรูปภาพ โดยทำการอ้างอิงคำศัพท์, ความหมายและแบบภาพการ์ตูนประกอบคำศัพท์จากหนังสือ

Exercise for practice Japanese vocabularies by using matching game in order to match between alphabets and pictures reference from book.

หนังสืออ้างอิง(Reference book)

โดยแบบฝึกหัดนี้ เกิดจากที่ผู้เขียนได้ฝึกท่องจำคำศัพท์โดยอาศัยการคัดตัวอักษรญี่ปุ่นและวาดภาพประกอบจากหนังสือวันละ 1-4 คำ เมื่อคัดคำศัพท์และฝึกท่องจำ จนครบจำนวนในหมวดคำต่างๆ ก็จะนำมาสร้างเป็นแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมส์จับคู่ระหว่างตัวอักษร, โรมันจิและรูปภาพ เพื่อใช้สำหรับกลับมาทบทวนคำศัพท์, ความหมายและภาพประกอบของคำศัพท์นั้นๆ ได้เมื่อเวลาผ่านไป

ในเวอร์ชันปัจจุบัน เกมส์จับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพได้แบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้

  1. ส่วนแรก: จะเป็นเกมส์จับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพโดยใช้วิธีลากตัวอักษรและวางตัวอักษรดังกล่าวที่ตำแหน่งเป้าหมาย(drag/drop)
  2. ส่วนที่สอง: จะเป็นเกมส์จับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพโดยใช้เมาส์คลิกเพื่อเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่กำหนด(mouse selection)