เกมส์จับคู่คำศัพท์ ตัวอักษรจีนกับรูปภาพ

แบบฝึกหัดสำหรับฝึกท่องจำคำศัพท์ โดยสร้างออกมาในรูปแบบเกมส์จับคู่คำศัพท์ภาษาจีนกับรูปภาพ โดยทำการอ้างอิงคำศัพท์, ความหมายและแบบภาพการ์ตูนประกอบคำศัพท์จากหนังสือ Exercise for practice Chinese vocabularies by using matching game in order to match between Chinese alphabets and pictures reference from book. หนังสืออ้างอิง(Reference book) ชื่อหนังสือ(title): Draw Chinese วาด+เขียน จีน Basic(HSK3-HSK4) นักเขียน(author): สิรินดา โสภณอรุณโชติ วาดภาพประกอบ(illustrator): ณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช สำนักพิมพ์(publisher): พราว ลิงค์หนังสือ(link of book): https://www.proudpoet.com/shop/ภาษาศาสตร์/draw-chinese-วาดเขียน-จีน-hsk3-hsk4/ โดยแบบฝึกหัดนี้ เกิดจากที่ผู้เขียนได้ฝึกท่องจำคำศัพท์โดยอาศัยการคัดตัวอักษรจีนและวาดภาพประกอบจากหนังสือวันละ 1 คำ เมื่อคัดคำศัพท์และฝึกท่องจำ จนครบจำนวนในหมวดคำต่างๆ ก็จะนำมาสร้างเป็นแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมส์จับคู่ระหว่างตัวอักษรจีน, พินอินและรูปภาพ เพื่อใช้สำหรับกลับมาทบทวนคำศัพท์, ความหมายและภาพประกอบของคำศัพท์นั้นๆ Read more about เกมส์จับคู่คำศัพท์ ตัวอักษรจีนกับรูปภาพ[…]